Giới thiệu

Trước thực trạng bê tông hóa và suy giảm chất lượng sống trong thời gian qua, Quỹ Ban công Xanh ra đời từ chiến lược phát triển bất động sản bền vững, bất động sản xanh do ông Phạm Lâm – Sáng lập, CEO DKRA Vietnam và thành viên của các tổ chức khác xây dựng nên.

Sứ mệnh

Với mục tiêu lan tỏa xu hướng sống xanh, Quỹ Ban công Xanh kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc nhân rộng không gian xanh, bắt đầu từ những hành động thực tế và đơn giản nhất, mỗi nhà tự vun trồng một mảng xanh ở ban công.

Trao tặng mầm xanh

Mỗi nhà trồng một cây xanh, chung tay phủ xanh đô thị.

Phủ xanh đô thị

Cây xanh – Nguồn sinh khí của con người.

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường xanh là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Cộng đồng chung tay

Nhân loại không thể tồn tại trên một trái đất thiếu màu xanh.

Đồng hành cùng chúng tôi

Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa tại TP.HCM ngày càng mạnh mẽ, kèm theo đó là những tác động tiêu cực như ô nhiễm môi trường, bê tông hóa, quy hoạch kém bền vững, suy giảm chất lượng sống,… Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ tiêu cây xanh tại TP.HCM chỉ đạt khoảng 2 m²/người, bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới. Trong khi đó, tại Singapore, với diện tích cây xanh phủ bóng 50% đô thị, cư dân Singapore thụ hưởng tỷ lệ cây xanh lên đến 30,3 m2/người. Quỹ Ban công Xanh kêu gọi sự đồng hành của tất cả các bên trên hành trình phủ xanh đô thị và cùng nhau xây dựng một cuộc sống xanh bền vững và tốt đẹp hơn.

TĨNH LẶNG GIỮA THIÊN NHIÊN

VUN TRỒNG NHỮNG YÊU THƯƠNG

MÀU XANH CỦA SỰ SỐNG

Đồng hành cùng
quỹ Ban Công Xanh