Giới thiệu

Quỹ Ban công xanh là là hoạt động đầu tiên trong chuỗi dự án dài hơi và phi lợi nhuận mang tên “Phát triển Bất động sản bền vững”, xuất phát từ ý tưởng và chiến lược lâu dài của ông Phạm Lâm – Sáng lập, CEO Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam trước thực trạng bê tông hóa và suy giảm chất lượng sống trong nhiều năm qua.